HeartMath Instituut erinevad uurimused näitavad, mis näitab millist kasu on inimesed ja organisatsioonid saanud stressi juhtimise programmide rakendamisest. See uurimus katab väga laia valdkonda – alates vähenenud haigestumistest kuni kasuni, mis tekib organisatsioonidele töö efektiivsuse suurenemisest.

Näiteks, Harward Business Rewiews avaldatud uurimustulemuse järgi 5% töötaja suhtumise paranemine oma töösse suurendab kliendi rahulolu 1,3% mis viib omakorda 0,5% käibe kasvuni. Seega töötaja stressi vähenemine peaks olema otseselt seotud firma tulemustega. HeartMath uurimused seda kinnitavadki. 

Lisaks sellele võib nendest aruannetest leida palju kasulikku teavet, mismoodi stress mõjutab inimeste ja organisatsioonide käitumist ja selle läbi tulemusi. Põhjalik inglisekeelne ülevaade on leiav siit.