On selline ütlus – mul on oma põhimõtted. Siis võid arvata, et selle isiku muud tegevused on kuidagi nende põhimõtetega seotud. Mõnikord see on nii aga mõnikord ka mitte. Siiski tahab see isik sellega väita, et ta lähtub millestki, mille alusel teeb ta otsuseid.

Nii on ka IT teenuste loomisega. Iga nõue, mis sellise lahenduse loomisel esitatakse lähtub mingist kõrgemast põhimõttest. Need tekivad ja pannakse paikka äri tasandil (riigiettevõttes võiks seda nimetada sisu tasandiks). Iga otsus või põhimõte, millest sellel tasandil räägitakse tekitab edasiste otsuste järgnevuse.   

Näiteks kaks põhimõtet:

tunduvad olema sama sisuga – andmed on kättesaadavad – aga tekitavad edasistes otsustes täiesti erinevaid nõudeid. Näiteks tehnilises lahenduses tuleb viimase korral kasutada hoopis teistsuguseid turvaprintsiipe kui esimese korral.

Põhimõtted ehk printsiibid on nõuded nõuetele, mis lähtuvad kindlatest ärilistest vajadustest. Need tuleb organisatsioonis osapoolte vahel läbi rääkida ja põhjendada ärieesmärkidest lähtuvalt. Eesmärgiks on teha seda, mis vaja ja mitte midagi enam.