Olukord Eestis on täna sarnane 1920. aastal Briti füüsiku Ernest Rutherfordi lausutud sõnadele: „Härrased, meil pole üldse raha, aeg on mõtlema hakata.” Paljudel on firmadel tekkinud raskused käibe ja kasumi kasvatamisel ning nad on sunnitud vaatama kulude vähendamise poole. Kuid pole saladus, et ainult kulude kärpimisega kaugele ei jõua.

Mis on raiskamine?
Raiskamine on igasugune inimtegevus, mis kulutab ressursse, aga ei tooda väärtust. Seejuures väärtuseks on ainult see, mis on väärtuslik lõpptarbija silmis ehk mille eest ta maksab. Eristatakse seitset raiskamist – ületootmine, hilinemine (sealhulgas ka ootamine), transport, ületöötlemine, varud, mittevajalikud liigutused ja defektsete komponentide-toodete valmistamine. Rääkides raiskamise vähendamisest võib kuulda paljude ettevõtjate suust vastuväidet, et mis raiskamisest me räägime, kui elan niigi peost suhu ja töötan hommikust õhtuni, keel vesti peal? Siit tulebki välja üks meie ettevõtluse põhihäda: enamusjuhtudel me ei teagi, kuhu kaob meie ressurss, sest meil puudub oma tegevuse kohta tõene informatsioon.

Kui teenindusettevõtetes on peamiseks ressursiks inimeste tööaeg, on vaja teada, palju kulub aega mingile tegevusele. Et seda teada, peame koguma andmeid, kaua läheb ühele või teisele sammule tööprotsessis, ning neid analüüsima. Informatsiooni omamine on esimeseks eelduseks, et saaksime astuda järgmise sammu ja hakata oma organisatsiooni parendama. Informatsiooni omamine aga ei tähenda, et oskame sellega ka midagi peale hakata.

Kuidas oma äri paremaks timmida?

Väikeettevõtete puhul on kõige efektiivsem tee raiskamise lõpetamiseks spetsialiseeruda väikepartiide kasumlikule tootmisele, võttes aluseks timmitud ehk lean-tootmise põhimõtted. Kaubapartiide tootmisel peab kõik töötama nagu kellavärk: protsess peab olema äärmiselt täpselt paigas ja eriti tähtis on olemasolevate ressursside efektiivne kasutamine. Tootmine algab siis, kui tellimus tuleb, ning toota suudetakse väga paindlikult ja väikeste varudega. Piltlikult öeldes on näiteks töös väga palju eri tüüpi lauajalgu erinevatele turgudele, mida ettevõte hakkab tooma alles nõudluse tekkimisel.

Timmitud tootmine ehk lean management sisaldab rida töövahendeid, kuidas oma äri paremaks timmida. Näiteks tuleb hoida korras oma varasid, näiteks töökeskkonda. Me ei pööra sageli sellele üldse tähelepanu, kuid segamini töölaualt asjade otsimine kulutab aega ja tekitab segadust töötegija mõtetes.

Enne timmitud tootmise rakendamist oma firmas on seda võimalik läbi mängu “Lean Game”. 

Mis on Lean Game?

Lean Game on näitab mänguliselt, mis on raiskamine ja kuidas seda vähendada. Mängu käigus saavad osalised ettekujutuse timmitud tootmise kontseptsioonist ja kuna tulemuste parandamine on võimalik vaid juhul, kui tead, mida parandada, on mängu teiseks oluliseks harivaks teemaks informatsiooni kogumine mängu „tootmisprotsessi“ käigus. Seda tehakse “tööjaamade” abil milleks on Apple iPod. Informatsioon tööjaamadest saadetakse keskserverisse, mis kuvab mängu käiku ekraanil. Kogunenud informatsiooni analüüs võimaldab näha protsessi kitsaskohti, mille alusel parendamisotsuseid teha. Oluline roll on ka kliendil, kes esitab regulaarselt toodete tellimusi ja jälgib tellimuste täitmise täpsust.

Lisaks uutele teadmistele ja õpetlikkusele annab mäng ka võimaluse meeskonnaga lõbusalt ja kasulikult koos aega veeta.