Lahenduse arhitektuur luuakse tavaliselt mingi spetsiifilise teenuse loomise esimese sammuna. Arhitektuur kirjeldab ülesandele esitatavaid tingimusi kõige kõrgemal tasemel. Arhitektuuri alusel luuakse juba detailsed nõuded ja valmistatakse ette ning realiseeritakse projekt. Muutes arhitektuuri lahendame erinevat ülesannet.

Lahenduse arhitektuuri loomisel kaasatakse kõik osapooled. Osapool on igaüks, kes on huvitatud lahenduse mingist aspektist alates visiooni loojatest kuni valmis süsteemi lõppkasutajateni välja.

Arhitektuur luuakse neljast vaatest lähtuvalt: