Strateegiline visioneerimine lähtub Grove graafilise planeerimise metoodikast. Kõige paremad ideed tekivad siis kui me oleme selle idee välja töötamisele täielikult pühendunud. See tähendab kasutame kogu oma aju. Tavalised nõupidamised ja koosolekud on põhiliselt ratsionaalsed kus arutletakse selgesti kirjeldatud terminites. Siin räägitakse minevikust ja tulevikuplaanidest. Tegevused pannakse ritta nende loogilises järjekorras. Siin töötab põhiliselt meie ratsionaalne, vasak ajupoolkera.

Kui me külastame kunstinäitust, siis anname toitu oma paremale ajupoolkerale. See võtab maailma vastu ja mõtleb kujundites. Suured ideed tulevad meile aga sageli just piltidena.

Strateegilise visioneerimise meetod, mida mina välja pakun kasutab mõlemat ajupoolkera. Töötubades on seinad kaetud 1.5x2m joonistega mida täidavad sellesama töötoa osavõtjad. Grove Consultants poolt välja töötatud graafilised mallid esindavad erinevaid ajaetappe ettevõtte elus (minevik, olevik, tulevik) ja on nendes ajaetappides nii ratsionaalsed kui irratsionaalsed.

Ühe või kahepäevaste töötubade tulemuseks on firma strateegiline visioon ja üldine tegevuskava selle visiooni realiseerimiseks.