Ettevõtted on kergesti haavatavad. Palju kergemini kui inimesed. Inimesed võivad välja kannatada väga suuri muudatusi ja ikka ellu jääda. Ettevõtte võib mõnikord hävitada ka kuulujutt. Eriti lihtsalt on haavatavad ettevõtted, kes ei ole endale seadnud selgeid eesmärke. Ja ka ettevõtted, kel sellised eesmärgid on aga need ei ole töötajatega jagatud ja töötajad töötavad vaid käsuliini pidi.

Jutt on ettevõtte visioonist, missioonist ja strateegilistest eesmärkidest. Jutt ei ole tühjadest sõnakõlksudest, mis kaunistavad paljude ettevõtete seinu vaid reaalsetest südamesse minevatest sõnumitest, mis on jõudnud iga töötajani. Need on sihid, mille nimel tegutsetakse koos ja mida korrigeeritakse aeg-ajalt vastavalt vajadusele, muutuvale ajale ja keskkonnale.

Minu kirg on aidata ettevõtetel selliseid innustavaid sihte seada. Töötan siin mentorina ja toon omalt poolt kaasa mõningaid vahendeid mõtte korrastamiseks.