Minu nimi on Tõnis Mäe. Ma aitan inimestel tõusta kõrgemale oma igapäeva saginast ja vaadata asjadele kõrgemalt. Tervikpildi omamine ja tegevuste mõtestatus annab selguse ja kerguse. Sellises teadvustatud olekus sujuvad ka kõik igapäevased tegevused – nii isiklikud kui ettevõttesisesed. Ma teen seda koolituste, ettevõtete planeerimisseminaride modereerimise või personaalse nõustamise kaudu.

Minu tugevused:

Minu kogemused:

Juba oma lühikese füüsiku teadlasekarjääri ajal hakkasin huvi tundma mudelite vastu. See viis mind infotehnoloogia juurde, kus olen üles ehitanud mitu edukat IT ettevõtet. Nende ettevõtete juhina sai mul selgeks, et inimesi ei saa juhtida keeldude ja käskudega vaid neile tuleb anda tegevuse eesmärk ja mõtestatus. Ettevõtte visiooni ja missiooni loomine ning inimeste kaasamine selle loomise juurde on alati olnud minu tegevuse võtmeprioriteedid.

Mul on kirg üldistamiseks ja suurema pildi loomiseks. Olen veendunud, et kõik organisatsioonid on üles ehitatud tarkadest inimestest. Ilma sihipärase korrastamistööta on see tarkus kasutu. Aitan organisatsioonidel oma teadmisi süstematiseerida ja korrastada selliselt, et neist tekiks mõtestatud arenguplaan, mis on tihedalt seotud firma eesmärkidega ja keskkonnaga kus nad tegutsevad.

Iga ettevõtte põhieesmärk on teenindada oma kliente. Ma olen suurema osa oma teadlikust elust müünud. Müünud nii ideid, tooteid kui teenuseid. Seega arvan, et mul on piisavalt kogemust, et juhendada organisatsioone kuidas laiendada turundust ja müüki. Äriettevõtted tegutsevad konkurentsitingimustes ja konkurentsieelise leidmine on firma eesmärkide lahutamatu komponent.

Igas organisatsioonis töötavad inimesed. Lisaks organisatsioonide nõustamisele aitan ka üksikindiviide nende elukvaliteedi parandamisel. Minu koolitused ja individuaalprogrammid õpetavad isiklike eesmärkide seadmist ja stressijuhtimist.

Tegutsemine vabatahtlikuna EAS mentorprogrammis annab lisateadmisi erinevate organisatsioonide headest ja halbadest kogemustest mida muudmoodi ise kogeda on võimatu. See toetab täiendavalt minu isiklikku pidevat arengut ja õpet.

Väärtused:

Positiivne ellusuhtumine – austan inimesi ja nende ideid.

Kirglikkus – oma tegevustes hingega pühendumine.

Humoorikus – hea nali peab käima tõsiste tegemiste juurde.