Selle teenuse all pakun nõustamist ettevõtetele. Need teenused on alljärgnevad:

1. Oluline tulevikku vaatamise seminar (e. strateegiline visioneerimine). Selle all aitan ettevõtetel läbi viia 1-2 päevaseid töötubasid, mille käigus vaadatakse üle või luuakse ettevõtte eesmärkidest suur pilt  ja kirjeldatakse ära olulised sammud selle poole liikumisel.

2. Ettevõtte IT lahenduse ärinõuete defineerimise töötuba. Ühepäevane töötuba, mille käigus aitan osapooltel jõuda kokkuleppele ja defineerida vajadus, MIKS kavandatavat lahendust vaja on. See on esimene samm tervikliku IT lahenduse arhitektuuri loomisel ja siin kokku lepitud põhimõtted toetavad edasisi arhitektuuri otsuseid.

3. Coaching. Aitan ühekordsete konsultatsioonidega loodud visioone ja ärinõudeid elus hoida ja ajakohastada.

4. Mentorlus. Aitan alustavatel ettevõtetel kasvada läbi tagasiside sessioonide.

Teenuse hinnad on kokkuleppel vastavalt töö mahule.