Stressiga toimetulekuks pakun järgmisi nõustamisteenuseid:

1. HeartMath aluste tutvustus (19€/osaleja). Seminar suuremale osalejatehulgale. 2-3 tunnise sessiooni käigus käiakse läbi stressi juhtimise alused lähtuvalt HeartMath metoodikale. Mõeldud klientidele, kes tahavad rohkem HeartMath’ist teada saada ja mõista stressi juhtimise aluseid. Sobib ka klientidele, kes on endale juba ostnud HeartMath seadmed.

2. Lühike programm (55€). Koosneb kahest ühe tunnisest individuaalsest sessioonist kus käiakse läbi stressi juhtimise alused ja praktiseeritakse HeartMath instituudi poolt välja töötatud stressi juhtimise meetodeid. Kahe sessiooni vahel on nädal aega iseseisvat kodutööd.

3. Täisprogramm kestab ajaliselt 6 nädalat (160€). Selle programmi kestel toimuvad kord nädalas umbes tunniajalised individuaalsed vestlused mentoriga. Vestluste vahele jääva nädala jooksul teostab klient ette antud koduülesandeid, mis on lihtsad harjutused stressi avastamiseks ja sellega tegelemiseks.

Programmi kestel käiakse läbi järgmised teemad:

4. Individuaalne e-õpe kursus koos mobiilse seadmega ja testimisega (547€). See on programm, mida on kasutajal võimalik läbida individuaalses tempos kasutades internetipõhist e-õppe keskkonda. Programm sisaldab ka portatiivset südamerütmi mõõtmise seadet (emWave PSR), mis aitab koos koolitusega oma stressitaset hinnata ja seda alandada. Programmi käigus toimub ka stressi parameetrite testimine, et näha programmist saadavat kasu.