Gemba on jaapanikeeelne termin, mis tähistab “tegelikku kohta”.  Jaapani telereporterid märgivad ennast olevat ülekande ajal “gembas”.   Äritegevuses viitab “gemba” kohale, kus luuakse kliendi jaoks väärtus. Näiteks tootmises on see tehase tootmisliin ja ehituses ehitusplats. Samamoodi on “gemba” müügisaal või midagi muud kus kliendi jaoks midagi reaalselt tehakse või pakutakse.  Äris on oluline hoida fookus “gembal”. Klient maksab ainult “Gembas” loodud väärtuse eest.

Gemba Konsultatsioonid on ettevõte, mis nõustab ettevõtteid ja eraisikuid hoidma tähelepanu sellel, mis on oluline. Eesmärgistamine ja sihtide seadmine loob selleks aluse. Ettevõtete strateegiliste visioonide loomine on meie kirg. Aga kuna ettevõtted koosnevad inimestest, siis ei piisa vaid sellest, et ettevõttel on sihid selged – selles peavad töötama ka inimesed, kes on oma eluga rahul ja teavad, mida nemad tahavad. 

Tervikpildi omamine ja tegevuste mõtestatus annab selguse ja kerguse. Sellises teadvustatud olekus sujuvad ka kõik igapäevased tegevused – nii isiklikud kui ettevõttesisesed.

Ja selleks olemegi me siin, et aidata leida “gemba”.